Σύμφωνο Συμβίωσης


Με το ως άνω Σύμφωνο πλέον δύνανται δύο ενήλικες, ανεξαρτήτως φύλου, να ρυθμίζουν την μεταξύ τους συμβίωση.

Μετά την κατάρτιση δε του εν λόγω Συμφώνου, στις προσωπικές σχέσεις των δύο μερών καθώς και ως προς το κληρονομικό τους δικαίωμα, εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο, γεγονός το οποίο αποτελεί μία προοδευτική και ρηξικέλευθη νομοθετική κίνηση, την οποία ανέμεναν επί δεκαετίες τα ομόφυλα ζευγάρια.

Προϋποθέσεις:

1. Πλήρης Δικαιοπρακτική Ικανότητα των μερών

2. Να μην υπάρχει προηγούμενος γάμος ή έτερο σύμφωνο συμβίωσης των μερών με άλλο πρόσωπο

3. Να μην υπάρχει μεταξύ των μερών συγγένεια εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό καθώς και συγγένεια εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα

4. Απαγορεύεται η σύναψη συμφώνου συμβίωσης μεταξύ του θετού γονέα και του υιοθετημένου τέκνου.


Επικοινωνία στο 2130 309858


Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης