Πατρότητα


Ο σύζυγος της μητέρας τεκμαίρεται πατέρας του παιδιού, εφόσον το παιδί γεννήθηκε μετά την τέλεση και κατά τη διάρκεια του γάμου ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωσή του (τέκνο γεννημένο σε γάμο).

Τέκνο γεννημένο σε γάμο θεωρείται και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη δικαστική άδεια.

Αν όμως το τέκνο γεννήθηκε μετά την τριακοστή ημέρα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, η απόδειξη της πατρότητας του συζύγου βαρύνει εκείνον που την επικαλείται. Το ίδιο ισχύει και όταν η τεχνητή γονιμοποίηση έγινε μετά το θάνατο του συζύγου, παρά την έλλειψη δικαστικής άδειας.

Προσβολή Πατρότητας

Η ανατροπή του τεκμηρίου της πατρότητας μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικά. Νομιμοποιούνται να εγείρουν αγωγή προσβολής της πατρότητας 1) ο σύζυγος της μητέρας, 2) οι γονείς του συζύγου αν αυτός έχει πεθάνει, 3) η μητέρα, 4) το ίδιο το τέκνο και 5) ο τρίτος που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός πατέρας.

Η προσβολή πατρότητας αποκλείεται: 1) για το σύζυγο της μητέρας αν δεν ασκήσει τη σχετική αγωγή μέσα σε ένα έτος από τότε που πληροφορήθηκε τον τοκετό και τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη δεν έγινε από αυτόν και πάντως το αργότερο μέσα σε πέντε χρόνια από τον τοκετό, 2) για τους γονείς του συζύγου όταν περάσει ένα έτος από τότε που έμαθαν το θάνατο του (συζύγου) και τη γέννηση του τέκνου, 3) για το τέκνο όταν περάσει ένα έτος από την ενηλικίωσή του, 4) για τη μητέρα όταν περάσει ένα έτος από τον τοκετό ή εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για τη μη προσβολή κατά τη διάρκεια του γάμου, έξι μήνες αφότου λύθηκε ή ακυρώθηκε ο γάμος με το σύζυγό της και 5) για τον τρίτο που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός πατέρας, δύο χρόνια από τον τοκετό.

Αναγνώριση Πατρότητας

Η αναγνώριση πατρότητας μπορεί να γίνει α) είτε εκούσια από τον εμφανιζόμενο ως φυσικό πατέρα και αν αυτός πέθανε ή είναι ανίκανος δικαιοπρακτικά, από τον πατέρα του ή τη μητέρα του με διαθήκη ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) είτε δικαστικά με κατάθεση αγωγής αναγνώρισης πατρότητας όταν ο φυσικός πατέρας είναι απρόθυμος να αναγνωρίσει το παιδί του ή είναι μεν πρόθυμος ο ίδιος αλλά η μητέρα αρνείται τη συγκατάθεσή της.


Επικοινωνία στο 2130 309858


Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης