Διαζύγιο


Ο γάμος μεταξύ δύο προσώπων μπορεί να λυθεί με τους εξής τρόπους:

A) Σε περίπτωση που αμφότερα τα μέρη αποδέχονται τη λύση του γάμου τους, τότε δύνανται προχωρήσουν σε Πράξη Λύσεως (του Γάμου τους) ενώπιον Συμβολαιογράφου (παρουσία Δικηγόρου από κάθε πλευρά). Αναγκαία, φυσικά, είναι η σύνταξη συμφωνητικού (σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων), όπου θα ρυθμίζονται τουλάχιστον τα ζητήματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας.

Β) Καθένας από τους συζύγους δύναται να ασκήσει αγωγή διαζυγίου ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου όταν έχουμε ισχυρό κλονισμό του γάμου. Ενδεικτικά, ισχυρό κλονισμό του γάμου θεωρούμε ότι έχουμε σε περιπτώσεις διγαμίας, μοιχείας, εγκατάλειψης, ύβρεων και κακομεταχείρισης. Επίσης, ισχυρό κλονισμό του γάμου συνιστά και το γεγονός της διάστασης μεταξύ του ζευγαριού για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.


Επικοινωνία στο   2130 309858


Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης
Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Διαζύγιο, Διατροφή Τέκνων - Συζύγου, Γονική Μέριμνα - Επιμέλεια, Πατρότητα, Υιοθεσία, Δικαστική Συμπαράσταση, Ενδοοικογενειακή Βία, Σύμφωνο Συμβίωσης