Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών | Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Μισθώσεις, Ποινικά, Ακίνητα, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο

Ζαννής Ι. Σιδέρης

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω

 2130 309858

         6942 415806

Καλώς Ήλθατε

Το Δικηγορικό Γραφείο του Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών αναλαμβάνει με ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και μάλιστα όχι μέσω συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων αλλά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Ζαννή Σιδέρη, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεσότητα ανάμεσα σε Δικηγόρο και πελάτη.

Κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και με την δέουσα προσοχή και εχεμύθεια, ενώ προτεραιότητα μας αποτελεί όχι το πρόσκαιρο κέρδος σε βάρος του πελάτη αλλά η επιτυχής διεκπεραίωση της υποθέσεως του!

Εξ' ου και εναρμονιζόμενοι με την εποχή της εξειδίκευσης, ασχολούμαστε με συγκεκριμένους τομείς του ελληνικού δικαίου, στους οποίους το γραφείο μας εξειδικεύεται πλήρως και μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ακόμα και την πιο απαιτητική υπόθεση. 

Πλέον το γραφείο μας διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα ακινήτων, που αναλαμβάνει πλήρως όλη τη διαδικασία αγοράς ή πώλησης του όποιου ακινήτου, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη λύση κάθε εμπλοκής σε αυτό fund ή τράπεζας (τυχόν προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ.).

Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο
Ζαννής Ι. Σιδέρης & Συνεργάτες | Ακίνητα, Ποινικά, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Κατασχέσεις - Πλειστηριασμοί, Αυτοκίνητα, Διεκδίκηση Οφειλών, Διοικητικό Δίκαιο