Ακίνητα


Το Δικηγορικό Γραφείο Ζαννή Ι. Σιδέρη & Συνεργατών διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα ακινήτων, που αναλαμβάνει πλήρως όλη τη διαδικασία αγοράς ή πώλησης του όποιου ακινήτου.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε πλήρως κάθε απαιτούμενο νομικό έλεγχο, την έκδοση των αναγκαίων εγγράφων, ακόμα και τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκειο ή Κτηματολόγιο (διόρθωση προδήλων σφαλμάτων κλπ), δίχως ο αγοραστής ή ο πωλητής να απασχοληθεί στο ελάχιστο. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων Συμβολαιογράφων και Μηχανικών.

Το παρόν διάστημα, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των προς πώληση ακινήτων είναι προσημειωμένα, υποθηκευμένα ή κατασχεμένα. Η "απεμπλοκή", λοιπόν, του ακινήτου είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και χρονοβόρα και πολλές φορές αποτελεί την αιτία ματαίωσης αγοραπωλησιών! Η σημαντικότερη, ίσως, υπηρεσία μας είναι ότι αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής με το fund ή την τράπεζα, με τον ιδρυτή του γραφείου μας, κ. Ζαννή Σιδέρη, να έχει χειριστεί ΕΠΙΤΥΧΩΣ εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις, υπό την ιδιότητα του ως Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων (ΣΥ.Π.Υ.Ν.Ε.).  


Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τμήμα μας   210 3807228